Bareau

Jump to: navigation, search
Bareau company.jpg
Website: http://www.bareau.nl
Contact: Kirsten Zagt
Telephone: +31 513 84 54 59
e-mail address: info@bareau.nl
Visiting address: Eurolaan 4, 8466 SM Nijehaske
Technology: Municipal waste water treatment; Consultancy & engineering; Decentralized waste water treatment
Competences:

Afvalwater is een grondstof, waaruit waardevolle componenten (methaan, warmte, fosfaat en schoon water) duurzaam kunnen worden teruggewonnen. Bareau ontwikkelt daartoe Autogenerative High Pressure Digestion (AHPD, drukgisting). Door toepassing van AHPD-technologie kunnen wij het energiegebruik van waterzuiveringsprocessen tot 0 reduceren. En door het terugleveren van energie kunnen wij de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van de aangesloten huizen met circa 20% verbeteren. In overleg met onze partners en opdrachtgevers, zoals universiteiten, waterbeheerders, energiebedrijven, gemeenten en bouwbedrijven, ontwikkelt Bareau deze technologie in haar eigen laboratorium voor experimenten met duurzame watertechnologie. Daarnaast bouwen wij simulatiemodellen, proefinstallaties en demonstratieprojecten. En verder onderzoeken wij de implementatie van innovaties. Daarnaast ontwerpen wij systemen voor nieuwe sanitatie, zoals EUREKA-HD (Energie Uit Rioolwater En Keuken Afval bij Hoge Druk). Ook adviseren we bij de ontwikkeling van lokale duurzame energiebedrijven.


Map

Fatal error: Parameter coordinates must be one or more valid locations.


Projects in which Bareau takes part